Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Ehtiyat kadrlara dair qərarlar

  1. Ümumi statistika
  2. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə təsil almış və ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmiş gənclər barədə məlumatlar
  3. İyirminci müsabiqənin (2016-cı il 9 fevral )
  4. On doqquzuncu müsabiqənin (2015-ci il 06, 14 və 28 avqust, 11 və 18 sentyabr, 01 və 28 oktyabr, 03 noyabr )
  5. On səkkizinci müsabiqənin (2015-ci il 15 aprel )
  6. On yeddinci müsabiqənin (2014-cü il 26 sentyabr, 17 oktyabr, 4 və 14 noyabr )
  7. On altıncı müsabiqənin (2014-cü il 01, 23, 30 aprel, 20 may və 13 iyun)
  8. On beşinci müsabiqənin (2013-cü il 4,25 oktyabr və 5, 11 noyabr)
  9. On dördüncü müsabiqənin (2013-cü il 16 aprel, 01 və 07 may)
  10. On üçüncü müsabiqənin (2012-ci il 7, 14 , 17 avqust, 6 sentyabr və 5, 24 oktyabr)
  11. On ikinci müsabiqənin (2011-ci il 4, 21 oktyabr, 4 noyabr) nəticələri üzrə
  12. On birinci müsabiqənin (2011-ci il 27 maydan 2011-ci il 20 oktyabradək) nəticələri üzrə
  13. Onuncu müsabiqənin (2011-cu il 14 yanvardan 2011-ci il 30 martadək ) nəticələri üzrə
  14. Doqquzuncu müsabiqənin (2010-cu il 21 oktyabrdan 2011-ci il 29 aprelədək ) nəticələri üzrə
  15. Səkkizinci müsabiqənin (2010-cu il 1 sentyabrdan 2010-cu il 29 oktyabradək ) nəticələri üzrə
  16. Yeddinci müsabiqənin (2010-cu il 5 fevraldan 2010-cu il 24 avqustadək) nəticələri üzrə
  17. Altıncı müsabiqənin (2009-cu il 6 martdan 2009-cu il 30 iyuladək) nəticələri üzrə
  18. Beşinci müsabiqənin (2008-ci il 11 sentyabrdan 2009-cu il 23 yanvaradək) nəticələri üzrə
  19. Dördüncü müsabiqənin (2008-ci il 7 fevraldan 23 mayadək) nəticələri üzrə
  20. Üçüncü müsabiqənin (2007-ci il 07 sentyabrdan 19 dekabradək) nəticələri üzrə
  21. İkinci müsabiqənin (2007-ci il 05 maydan 18 iyuladək) nəticələri üzrə
  22. Birinci müsabiqənin (2007-ci il 14 fevraldan 06 iyunadək) nəticələri üzrə
ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag