Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Ehtiyat kadrlara dair qərarlar

 1. Ümumi statistika
 2. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə təsil almış və ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmiş gənclər barədə məlumatlar
 3. İyirminci müsabiqənin (2016-cı il 9 fevral )
 4. On doqquzuncu müsabiqənin (2015-ci il 06, 14 və 28 avqust, 11 və 18 sentyabr, 01 və 28 oktyabr, 03 noyabr )
 5. On səkkizinci müsabiqənin (2015-ci il 15 aprel )
 6. On yeddinci müsabiqənin (2014-cü il 26 sentyabr, 17 oktyabr, 4 və 14 noyabr )
 7. On altıncı müsabiqənin (2014-cü il 01, 23, 30 aprel, 20 may və 13 iyun)
 8. On beşinci müsabiqənin (2013-cü il 4,25 oktyabr və 5, 11 noyabr)
 9. On dördüncü müsabiqənin (2013-cü il 16 aprel, 01 və 07 may)
 10. On üçüncü müsabiqənin (2012-ci il 7, 14 , 17 avqust, 6 sentyabr və 5, 24 oktyabr)
 11. On ikinci müsabiqənin (2011-ci il 4, 21 oktyabr, 4 noyabr) nəticələri üzrə
 12. On birinci müsabiqənin (2011-ci il 27 maydan 2011-ci il 20 oktyabradək) nəticələri üzrə
 13. Onuncu müsabiqənin (2011-cu il 14 yanvardan 2011-ci il 30 martadək ) nəticələri üzrə
 14. Doqquzuncu müsabiqənin (2010-cu il 21 oktyabrdan 2011-ci il 29 aprelədək ) nəticələri üzrə
 15. Səkkizinci müsabiqənin (2010-cu il 1 sentyabrdan 2010-cu il 29 oktyabradək ) nəticələri üzrə
 16. Yeddinci müsabiqənin (2010-cu il 5 fevraldan 2010-cu il 24 avqustadək) nəticələri üzrə
 17. Altıncı müsabiqənin (2009-cu il 6 martdan 2009-cu il 30 iyuladək) nəticələri üzrə
 18. Beşinci müsabiqənin (2008-ci il 11 sentyabrdan 2009-cu il 23 yanvaradək) nəticələri üzrə
 19. Dördüncü müsabiqənin (2008-ci il 7 fevraldan 23 mayadək) nəticələri üzrə
 20. Üçüncü müsabiqənin (2007-ci il 07 sentyabrdan 19 dekabradək) nəticələri üzrə
 21. İkinci müsabiqənin (2007-ci il 05 maydan 18 iyuladək) nəticələri üzrə
 22. Birinci müsabiqənin (2007-ci il 14 fevraldan 06 iyunadək) nəticələri üzrə
ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag