Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Dövlət qulluqçusunun andıAzərbaycan Respublikasına sadiq olacağıma, onun Konstitusiyasına dönmədən əməl edəcəyimə, dövlət sirrini və xidməti sirri qoruyacağıma, dövlət qulluğunun mənə verdiyi hüquqları və üzərimə qoyduğu vəzifələri qərəzsiz, vicdanla, ancaq qanunauyğun surətdə, var gücümlə və vətənin mənafeyi naminə həyata keçirəcəyimə and içirəm.

Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 15.2

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag