Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

No 224 / 14.12.2005 «Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli, 142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

«Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında»
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə
Qərar N 224


Bakı şəhəri, 14 dekabr 2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. «Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli, 142 nömrəli qərarının 1-ci bəndində «8 vahid» sözlərindən sonra «(dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrində 3 vahid)» sözləri əlavə edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A. Rasizadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag